Kortdrivarens injagning

Kortdrivarens injagning – korta råd för en Alpenländische dachsbracke En ”kortdrivare” (eller ”mellandrivare”) är olika saker beroende på var och hur man jagar och är en produkt av arv och miljö. Förutom arvet är det grunddressyren och injagningen som avgör … Läs mer

Anlagstest vildsvinshägn

Testets ändamål är att, inom jaktetiska former, bedöma hundars lämplighet för vildsvinsjakt. Hund som ska delta vid hägntest ska ha uppnått 18 månaders ålder och vara registrerad i SKK. Mer information om testet finns på SKK’s hemsida. http://www.skk.se/prov-tavling/olika-prov-och-tavlingar/jaktprov/vildsvinshagn/ … Läs mer