Avelsfunktionär Alpenländische dachsbracke

Har Du ett stort intresse för rasen och kan tänka Dig att vara avelsfunktionär?

Avelsfunktionären ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor och ska arbeta i enlighet med SKKs och Svenska Schweisshundklubbens riktlinjer och inte agera utifrån privata preferenser. Han/hon ska bl.a. ge råd och information i avelsfrågor och främja aveln av sunda hundar samt svara för uppföljning och uppdatering av RAS.

Viss info kan läsas under www.skk.se > Uppfödning > Funktionärsinfo, Avelsfunktionär, Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer.

Intresserade kan vända sig till Eva för mer info på tel. 0693-17017, 070-330 15 25.