HAR DU KÖPT VALP?

Klubben erbjuder ett års (kalenderår) gratis medlemskap för valpköpare, om du inte tidigare har varit medlem, enligt följande regler:

  • Valpköpare, oavsett svenska eller utländska har rätt till ett års gratis medlemskap.
  • Import av utlandsuppfödd hund ger samma rätt.
  • Svenska uppfödare ska lämna in uppgifter på valpköparna under samma år valpen är född. Valpköparen har rätt att göra anspråk på medlemskapet även om inte uppfödaren lämnar in uppgifterna, samma tidsrymd gäller.
  • När en valpköpare anmäls för sitt gratis medlemskap så ska tiden för valpens levererans vara avgörande. Valpköpare till valpar levererade 1/1 – 30/6 får gratis medlemskap för resten av året. Valpköpare till valpar levererade 1/7 – 31/12 får gratis medlemskap innevarande år samt nästkommande år.
  • Bara en person per hushåll har rätt att vara gratismedlem, övriga får betala in som familjemedlemmar.
  • En person kan bara vara gratismedlem en gång, om ny valp/hund införskaffas så innebär det inte ett nytt gratismedlemskap.
  • En person som tidigare har varit medlem kan inte åberopa gratis medlemskap om en ny valp köps.
  • Tidning skall skickas ut till ny medlem fr.o.m. det datum personen blev medlem, således inget retroaktivt utskick.

I regel får klubben ägaruppgifter genom uppfödarna, men inte alltid. Har Du inte blivit upplyst om Dina rättigheter meddela oss gärna så får Du ett medlemskapsår nu även om det är några år sedan valpköpet.

Ring och meddela vår kassör, se info här , så ordnar denne tidningar och medlemskapet åt Dig