Information om valpar som är på gång, födda valpar, omplaceringar mm som rekommenderas av avelsrådet.


Tänker du köpa valp?

Kontakta avelsråden för mer information före köp.
Har föräldradjuren de jaktprov och den exteriör som krävs för avel?
Har föräldradjuren HD-röntgats? Finns risk för andra ärftliga sjukdomar/defekter?
Försäkra dig om att valpen har så bra förutsättningar som möjligt för ett friskt liv och är efter avelsmeriterade föräldrar som uppfyller klubbens avelskriterier.
Klubben avråder från köp av valp efter omeriterade ej avelsgodkända hundar.

Se även information ”Viktgt inför hundköp”…

Avelsråd, se klubbfunktionärer [info här]


Avelsrådet rekommenderar nu följande hundar.

 

Hannoveransk Viltspårhund Valpar väntas vecka 47

Skogsråa’s Lycka SE51583/2013, HD-A, ED ua (0)
C.I.B. No VCH, NO V 15-16, SE JV-14, SE UCH&VCH, SE V-16

Dietl Bordrup Klitplantage ZBHS3036 HD-A

Kullens inavelsgrad 1,8%. Avelsdjuren uppfyller SvSHK:s Riktlinjer för avel.
Parning har skett i samråd med SvSHK och Verein Hirschmann e.V
Uppfödare Carina & Stefan Olsson, Segmon. Skogsråa’s Kennel.
Telefon: 0555-30083
Mb: 070-6712835
Mail: kennel@skogsraas.com