Information om valpar som är på gång, födda valpar, omplaceringar mm som rekommenderas av avelsrådet.


Tänker du köpa valp?

Kontakta avelsråden för mer information före köp.
Har föräldradjuren de jaktprov och den exteriör som krävs för avel?
Har föräldradjuren HD-röntgats? Finns risk för andra ärftliga sjukdomar/defekter?
Försäkra dig om att valpen har så bra förutsättningar som möjligt för ett friskt liv och är efter avelsmeriterade föräldrar som uppfyller klubbens avelskriterier.
Klubben avråder från köp av valp efter omeriterade ej avelsgodkända hundar.

Se även information “Viktgt inför hundköp”…

Avelsråd, se klubbfunktionärer [info här]


Avelsrådet rekommenderar nu följande hundar.

Bayersk viltspårhund, valpar väntas vecka 33

  1. Harbackens BjarneSE42511/2014, HD-B

SEVCH SEJCH SEUCH, Genomfört MH med skott

  1. Bella Lucny VrchSE10278/2015, HD-A

SEVCH SEJCH SEUCH DKUCH NOUCH, Genomört BPH med skott

Kullens inavelsgrad 1,3%. Avelsdjuren uppfyller SvSHKs Riktlinjer för avel.

Uppfödare: Gunilla Bröjer Karlsson, Uddevalla, Krypins kennel.

Mobil: 070-246 05 72

VALPANNONS HS:

 

Hannoveransk Viltspårhund , Valpar väntas i början på Juni.

Tik: SE VCH Dessa vom Predigerstuhl. 1 Pris HP Elitspår. Sehr Gut på Formbewertung. Fungerar fullt ut på praktiskt eftersök. Hd – A, ED – 0

Hane: Othello vom Thumbachtal. Vorprüfung – 2:a pris, Hauptprüfung – 1:a pris. Hd – A. Används praktiskt fullt ut.

Parning i samråd med avelsråd SvSHK och avelsrådet Winfried Wagner, Verein Hirschmann e.V, Tyskland.

För intresse eller mer info kontakta: Bosse Föckelkärr Mb: 0705 93 35 77 Mail: milkman.2@hotmail.com

 

VALPANNONS BGS:

 

 

Bayersk viltspårhund, valpar väntas vecka 26

  1. Harbackens Banzai SE42513/2014, SEVCH SEUCH, 1a Elitspårprov, HD-B
  2. Genius Pathfinder SE55346/2013, SEV&JCH NORDUCH LTCH LVCH C.I.B. C.I.E, HD-B

Kullens inavelsgrad 0 %. Avelsdjuren uppfyller SvSHKs Riktlinjer för avel.

Uppfödare: Janne Pagén & Kristine Balcere, Riala, kennel Whispering Word´s.

Kontakt: Janne 076-213 21 06 / E-mail: janne.pagen@live.se

Hemsida: www.whisperingwords.eu