På vår hemsida presenteras endast de valpkullar där parningen skett i samråd med avelskommittén. Föräldradjuren uppfyller därmed de kravnivåer för avel som SvSHK ställer betr. hälsa och provmeriter (se Riktlinjer för avel) samt de Rasspecifika strategier (RAS) som klubben har att arbeta efter för en långsiktig och hållbar avel.

I de fall utländsk täckhund används, sker samarbete med de klubbar i Europa som är anslutna till Internationella Schweisshundförbundet (ISHV) vad gäller bayersk och hannoveransk viltspårhund samt Internationaler Leistungsvergleich (ILV) betr. alpenländische dachsbracke. Detta garanterar att vi erhåller bästa möjliga täckhunds-material där hunden uppfyller högt ställda krav på prestation, hälsa och exteriör.

Oseriös avel kan förekomma – kontakta därför alltid klubbens avelsråd för närmare information.

I en annons anges endast uppgifter som registreras i SKK såsom föräldradjurens ev. championattitlar och hälsa. Stamtavleuppgifter går att söka på SKKs hemsida www.skk.se under Webbtjänster > Hunddata > Sök hundar

Uppfödaren kontaktar avelsrådet när parning/valpning skett varvid denna ombesörjer att valpannonsen kommer ut på hemsidan.

VALPHÄNVISNING – utdrag ur SvSHKs Riktlinjer för avel (antagna årsm 2002-03-16)

Svenska Schweisshundklubbens valphänvisning SKALL

  • endast ges om uppfödaren är medlem i SvSHK,
  • endast ges om parningen skett i samråd med avelsrådet och föräldradjuren uppfyller avelskriterierna för SvSHK (se punkt 4 i riktlinjerna)
  • ha en opartisk inställning till de valpkullar som skett i samråd med avelsrådet och ärligt informera i de fall avelsrådet avrått parning.

Här presenterar vi de hundar som avelsrådet rekommenderar.