Här kan du som är medlem i Svenska Schweisshundklubben registrera dig som användare på hemsidan för att kunna ta del av särskilt material som protokoll mm.
Registreringen är enbart avsedd för klubbens medlemmar och en koll mot vårt medlemsregister görs innan registreringen godkänns.

Personuppgiftslagen, PUL

I och med att du accepterar registreringen av dina personuppgifter så anser vi att du enligt personuppgiftslagen, PUL, samtycker till att vi för medlemskontrollen databehandlar dina personuppgifter. Du accepterar också att vi där så krävs använder nödvändiga, av dig registrerade, personuppgifter i information och artiklar rörande Svenska Schweisshundklubbens verksamhet.

Är du redan registrerad på hemsidan kan du logga in här.

Ny användare?
*Obligatoriskt fält