Redaktör

Int. Avelsråd

Carl Henrik Palmérs
tidning@svshk.org
resp. avelsråd samt ordförande.

Valphänvisare BGS

Avelsråd BGS

Eva Larsson
Gamla Nyhemsvägen 10c
843 32 Bräcke
0693-170 17, 070-330 15 25
eva_svshk@hotmail.comEj kontakt via Facebook
Eva Larsson
Gamla Nyhemsvägen 10c
843 32 Bräcke
0693-170 17, 070-330 15 25
eva_svshk@hotmail.comEj kontakt via Facebook

Valphänvisare ADB

Avelsråd  ADB

Jerker Fjällman
Lavön 629
472 92 Ellös
070-512 55 39
jerker.fjallman@telia.se
Mattias Lindholm
Mandalsvägen 8
572 62 Oskarshamn
0730-23 99 25
mattias@adbklubben.se

 Valphänvisare HS

Avelsråd HS

Kiki Nilsson
Pengsjövägen 45
911 33 Vännäs
0935-100 07, 070-240 22 62
kiki@stoa.se
Kiki Nilsson
Pengsjövägen 45
911 33 Vännäs
0935-100 07, 070-240 22 62
kiki@stoa.se

Rasinformatör

 Webmaster

Resp. avelsråd alt. Ordf.  Kontakt via mail

Utställningsansvarig

Utställningskritikmottagare

Anette Svärd
Sävastebo 111018-356262  072-2267300
anettesvard@telia.com
Styrelsens sekreterare

Utbildningsansvarig

Pr/Infoansvarig

Fredrik UStrup
Geltorp 102
395 95 Rockneby
0708-566318
ordforande@svshk.org
Fredrik UStrup
Geltorp 102
395 95 Rockneby
0708-566318
ordforande@svshk.org

Ringsekreteraransvarig

Anette Svärd
Sävastebo 111018-356262  072-2267300
anettesvard@telia.com