Salmonbay’s vandringspris till årets uppfödare
|

Priset är skänkt med anledning av att Kennel Salmonbay för fjärde året i följd och därmed slutligen erövrat det tidigare Stall Mjösjös vandringspris till årets uppfödare. Pristagaren finner det dock angeläget att fortsätta att stimulera uppfödare av Bayersk och Hannoveransk … LÄS MER

SvSHK’s förtjänstecken , Statuter
|

SvSHK:s förtjänstecken utdelas som bevis för goda insatser inom verksamhet som främja SvSHK:s syften. Förtjänsttecknet utgöres av SvSHK:s emblem av guld i numrerad serie. Föreslagen kandidat skall under lång tid främjat klubben och dess rasers bevarande och på ett förtjänstfullt sätt … LÄS MER

Germanicas Vandringspris
|

Priset (tennskål med lock) är skänkt av Karin och Per Ryngefors och är tänkt att var ett sökpris. Tävlingar som räknas är av SvSHK anordnade officiella utställningar och viltspårprov under ett kalenderår med början tävlingsåret 1988 att utdelas vid årsmötet … LÄS MER

Stall Mjösjös vandringspris
|

Att tilldelas BIR-vinnande Bayerska viltspårhund vid SvSHK:s årliga egna utställning. Priset tillfaller för alltid den ägare som erövrat detsamma fyra gånger med minst tre olika hundar. Donatorn äger rätt att tävla om priset , men ej slutgiltigt erövra. Mjösjö i … LÄS MER

Megalits VP
|

Till BIR-vinnande Hannoveranska viltspårhund Utdelas vid SvSHK:s årliga utställning i samband med årsmötet Priset är skänkt av Inger Voegelen

Stall Mjösjös VP till mest meriterade Alpenländisch dachsbracke
|

Att utdelas vid årsmötet till under föregående år mest meriterade ADB vid utställning, spårprov eller drevprov. En eller flera grenar kan räknas. Priset år ständigt vandrande och åtföljes av ett album där kort på vinnande hund sätts samt uppgifter om hundens namn och … LÄS MER

VP Ingemar Åsveds minne
|

Statuter för vandringspris i elitspår Inteckning i vandringspriset tillfaller den Schweisshund som under året, vid start i elitspår erhåller bästa domarutlåtande i egenskaperna *Spårarbete* *Tapptarbete* *Förarkontakt* *Markering* *Temperament* Vinnande hund utses genom domarkonferens

Jarl Brunstads VP för Schweisshunder Elitspor
|

Premien utdeles til beste Schweisshund av rasene Bayersk Viltsporhund, Hannoveransk Viltsporhund og Alpin Dachsbracke på Elitesporpröve arrangert i Jämtland eller Västernorrland av Svenska Schweisshundklubben.

Stall Mjösjös Bruksavelspris Jakthornet
|

Till den bayerska viltspårstik med mest meriterade avkommor. Priset utdelas för första gången vid årsmötet 2002 för meriter tagna på spårprov under 2001

Schweisshundklubbens Vandringspris
|

Svenska Schweisshundklubbens Vandringspris Att tilldelas BIS-vinnande spårhund vid SvSHK:s andra årliga utställning. Priset är ständigt vandrande. 1997-08-30 Styrelsen

1 2 3 4