Rapporter om ras- och avelsarbetet

Avelskommitténs Årsrapport 2016 BGS,HS

Avelskommittén årsrapport för 2015

Nu finns avelskommitténs årsrapporter tillgängliga.  

0 comments

Avelskommittens Årsrapport för 2014

Nu finns Avelskommittens Årsrapport för 2014 att läsa för intresserade

0 comments

Avelstruktur för Alpländer 2014

Rapport finns i denna PDF-fil  

0 comments

Avelskommitténs årsrapport för 2013

Nu finns Avelskommitténs årsrapport för 2013 att läsa.

0 comments

Avelsdata för Alpländer 2013-11-17

Lite avelsdata för Alpländer.

0 comments