Ny valpförmedlare för ADB
|

Jerker Fjällman är ny valpförmedlare för ADB. Kontaktuppgifter finns under Funktionärer.

Avelskommittén årsrapport för 2015
|

Nu finns avelskommitténs årsrapporter tillgängliga.  

SKKs grundregler 2016
|

http://www.skk.se/om-skk/regler-policies-och-lagar/skks-grundregler/ Info från SKKs hemsida Varje medlem ska känna till och följa Svenska Kennelklubbens grundregler. Här finns skrivningar som berör avelsetik och uppfödaretik samt regler kring försäljning, leverans och överlåtelse av hundar. Svenska Kennelklubbens grundregler är en av organisationens allra … LÄS MER

Bildande av ADB-klubb
|

BILDANDE AV ADB-KLUBB Bäste ADB Entusiast! Under våren har ADB-Gruppen arbetat med underlag för bildande av egen rasklubb. Arbetet har nu nått fram till underlag för stadgar samt ett förslag till interimsstyrelse.  Slutligen är det Svenska Schweisshundklubben som beslutar om … LÄS MER

Formbewertung Alpländer
|

Inbjudan till Formbewertung i Norge för Alpländer…

Avelskommittens Årsrapport för 2014
|

Nu finns Avelskommittens Årsrapport för 2014 att läsa för intresserade

Avelstruktur för Alpländer 2014
|

Rapport finns i denna PDF-fil  

Domarkritiker utställningar 2014 – Alpenländische dachsbracke
|

Senaste uppdateringen anges med * framför utställningsorten. (oklarheter, oläsliga ord, ev kommentarer, ? skrivs inom parentes av Eva B) Göteborg 2014-01-03 Int, domare Göran Bodegård, Sverige.   Fido Klusov SE59505/2012 hanh f.120705. Uppf: Ján Viskup, Slovakien. 37 cm. Tilltalande med … LÄS MER

Avelsfunktionär Alpenländische dachsbracke
|

Har Du ett stort intresse för rasen och kan tänka Dig att vara avelsfunktionär? Avelsfunktionären ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor och ska arbeta i enlighet med SKKs och Svenska Schweisshundklubbens riktlinjer och inte agera utifrån privata preferenser. Han/hon … LÄS MER

Provresultat Alpländer 2014
|

(Resultaten presenteras när provet är registrerat i SKK Hunddata) VILTSPÅRPROV – Anlagsklass ALPEJEGERNS GISSA                         Godkänd ARGO ZO ZAKLADIA                         Ej godkänd, Ej godkänd ARMANS DACHSBRACKE BONITA Godkänd ARMANS DACHSBRACKE HELGA  Godkänd ARMANS DACHSBRACKE HUGO    Ej godkänd BESSY TOTUROV DVOR                    Ej godkänd … LÄS MER

1 2 3 4