Avelskommittén årsrapport för 2015
|

Nu finns avelskommitténs årsrapporter tillgängliga.  

Avelskommittens Årsrapport för 2014
|

Nu finns Avelskommittens Årsrapport för 2014 att läsa för intresserade

Avelstruktur för Alpländer 2014
|

Rapport finns i denna PDF-fil  

Avelskommitténs årsrapport för 2013
|

Nu finns Avelskommitténs årsrapport för 2013 att läsa.

Avelsdata för Alpländer 2013-11-17
|

Lite avelsdata för Alpländer.

Protokoll från styrelsemöte 2013-09-23
|

Protokoll från möte AK’s bilaga till protokollet

Styreseprotokoll från 2013-06-03
|

Styrelseprotokoll och bilaga med rapport från avelsråden

1 2