Rörligt drevprov hålls under perioden 1/10-31/1 

Kontaktperson/kommissarie:
Stefan Modin, Grenadjärvägen 4, 335 94 Marieholms Bruk
Tfn 073-049 55 55
E-post: modin.stefan@hotmail.com

Anmälan/blankett:
Särskild blankett fylls i och skickas via e-post eller brev i god tid före prov till kontaktperson/kommissarie.

Anmälan Drevprov
Anmälan Drevprov
Anmälan_drevprov.doc
62.0 KB
365 Downloads
Detaljer...

Anmälningsavgift:
150 kr sätts in på Svenska Schweisshundklubbens Bankgirokonto 112-6986 i samband med anmälan. Ange tydligt vad inbetalningen avser.

Domarersättning:
300 kr + eventuell bilersättning (18:50) betalas direkt till domaren före provstart.

Domare:
Kontakt tas med kommissarien för överenskommelse om domare.

Drevprovsregler:
(SKKs Allmänna regler, Prov/Jakt med drivande hund, Specialklubbens allmänna regler) kan du hitta här.

 

Drevprovsregler för ADB Basset Beagle och Drever

 

Drevprovsprotokoll:

Drevprovsprotokoll

 

Att tänka på för hundägaren:

 • För att få starta på drevprov krävs medlemskap i Svenska Schweisshundklubben.
 • Hundens ålder ska vara minst 15 månader vid provtillfället.
 • Hunden ska vara frisk och i god kondition samt vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser.
 • Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.
 • Hunden får erövra förstapris vid två olika provtillfällen där den vanligtvis jagar, s.k. drevprov på hemmamark.
 • Hunden ska ha läsbar ID-märkning. Är hunden chipmärkt ska ägaren medta egen scanner om domaren inte har tillgång till sådan.
 • Hunden får inte ha tilldelats ”Graverande fel” vid tre tidigare prov.
 • Hunden ska starta och genomföra provet utan idrottstejp, spray, m.m.
 • Löptik får delta om detta inte stör eventuellt andra deltagande hundar.
 • Hundägaren/föraren ansvarar enligt lag för den skada hunden kan vålla.
 • Läs gärna drevprovsreglerna före provstart så du är bekant med regelverket.