Nu finns möjlighet att testa sin hund på vildsvin och det finns olika prov att välja mellan: Anlagstest vildsvinshägn eller wachtelhundklubbens vildsvinsprov.

Från och med 2014 behöver Alpenländische dachsbracke ett jaktprov (vildsvinsprov eller drevprov) för avelsmeritering. Resultatet vid officiellt test stambokförs av SKK. Hundägare bosatt i Sverige ska vara medlem i SKK-organisationen (SKK eller specialklubb).