Vildsvin

Nu finns möjlighet att testa sin hund på vildsvin och det finns olika prov att välja mellan:
Anlagstest vildsvinshägn eller wachtelhundklubbens vildsvinsprov.

Från och med 2014 behöver Alpenländische dachsbracke ett jaktprov (vildsvinsprov eller drevprov) för avelsmeritering. Resultatet vid officiellt test stambokförs av SKK. Hundägare bosatt i Sverige ska vara medlem i SKK-organisationen (SKK eller specialklubb).

Anlagsprov vildsvinshägn

Testets ändamål är att, inom jaktetiska former, bedöma hundars lämplighet för vildsvinsjakt. Hund som ska delta vid hägntest ska ha uppnått 18 månaders ålder och vara registrerad i SKK. Det finns f.n. tre godkända hägn:

Mamima Jakt, Boda, Östra Ryd

Hundträning och diplomtest: http://www.mamimajakt.se/ 


Kontakt: Lars Schepler, Östra Ryd, Tel. 011-721 21; 070-322 55 62
E-post:
lars@mamimajakt.se

Kontakt: Michael Schepler, Tel. 011-721 21; 070-307 48 62
E-post: michael@mamimajakt.se

Almunge Vildsvinshägn (3 mil öster om Uppsala)

Hägn för träning och diplomtest: http://www.roslagensjaktvilt.se/vildsvinshagn

Kontakt: Klas Henriksson, Tel. 070-228 21 17
E-post: klas@roslagensjaktvilt.se

Svenska Jägareförbundets Agusa-hägn

Hägn för träning och diplomtest: http://jagareforbundet.se/jakten/agusa/

Kontakt: Jöns-Lennart Andersson, Kristianstad, Tel. 0155-24 62 34; 070-330 31 68
E-post: jons-lennart.andersson@jagareforbundet.se

Regler för anlagstest i vildsvinshägn (nya gäller från 1 jan 2014):
http://www.skk.se/sv/prov-tavling/regler/regler-prov-tavling/

Vildsvinsprov (Wachtelhundklubben, SWK)

http://www.wachtelhundklubben.com/Vildsvinsprov

Provar hundens uppträdande mot vildsvin. Provet kan hållas under jakt och hunden kan även bedömas som vildsvinshund under andra provformer, om omständigheterna så medger. Reglerna är gemensamma för wachtelhund och tysk jaktterrier och domare från den ena klubben kan döma hundar från den andra.

Provet genomförs på frilevande vildsvin, inte i hägn, och ofta i samband med jakt. Det är viktigt att jakten genomförs så att hundens självständiga arbete kan bedömas.

Om vildsvin påträffas under jakt eller i samband med andra prov kan hunden, om ägaren så önskar och om omständigheterna medger, provas på vildsvinsprov.

Kotakta den jaktprovsansvarige i resp. lokalavdelning om du har tillgång till provmark eller om du vill starta din hund. (Lokalavdelningarna finns på SWKs hemsidasida).

Startavgift SWK:  För ordinarie prov som utannonserats betalas hela avgiften 400 kronor till respektive avdelning senast den 1 september.

För särskilda prov, där den startande själv anordnar mark, betalas 150 kronor i förväg till avdelningen och 250 kronor till domaren/domarna vid provtillfället. De startande står också för domarens/domarnas resekostnader med 18,50 kr/mil.

Anmälningsavgiften betalas till respektive arrangerande avdelnings konto senast vid anmälningstidens utgång (konto se SWKs hemsida).

NOTERA! Den som anordnar eget vildsvinsprov med domare från Tysk Jakterrier klubb måste själva kontrollera att domaren är auktoriserad av Terrierklubben (Behörig vildsvinsprov=Vs). Domare TJT:  http://www.tjtk.se/provverksamhet/domare

 

Jaktprovsbestämmelser:  http://www.wachtelhundklubben.com/Vildsvinsprov

Bedömningsanvisningar:
http://www.wachtelhundklubben.com/public/_uploads/pdf/Bedomningsanv-vildsvinsprov-2012.pdf